Freitag, November 16, 2007

Minus Day!

Bodog - 20 bb 2x Bubble boy geworden.

Interpoker -50 bb A/K vs Q/Q verloren.

Full Tilt - 70 bb K/K vs 8/8 sie macht denn Flush auf dem Turn.Full House(JJJQQ) vs Full House(QQQAA),K/K vs J/J auf dem River macht er sein Straight.

Titan -66 bb A/A vs K/J macht auf dem River die Straight.A/K vs A/A ein 30$ Pot verloren.

Keine Kommentare: