Mittwoch, Februar 20, 2008

Up!

PP -20 bb

PS +50 bb A/A vs A/K gewonnen.

Full Tilt +120 bb toller upswing die letzen 3 Tage.

Titan + 120 bb set 9er vs A/A vs A/5 gewonnen.

Keine Kommentare: